Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Το site μας συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων σας. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μέσω του site μας, χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς και στατιστικά στοιχεία. Δεν κάνουμε αναδιανομή των δεδομένων σας σε τρίτους. Τα στοιχεία παραμένουν στους servers και στο Datacenter που είναι πλήρως compliance με το GDPR.
Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τις παραγγελίες σας παραμένουν προστατευμένα και χρησιμοποιούνται μόνο για την σωστή διασφάλιση της διαδικασίας παραγγελιών μας, ενώ δεν αποθηκεύονται στο σύστημα μας στοιχεία των καρτών σας.